STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Mức độ 4
2 Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Bộ VHTT&DL Mức độ 4
3 Cấp đổi phù hiệu, biển hiệu Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái Mức độ 4
4 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mức độ 4
5 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu Mức độ 4
6 Cấp giấy phép liên vận Quốc tế Việt – Trung các loại A, B, C lần đầu trong năm Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái Mức độ 4
7 Cấp giấy phép liên vận Quốc tế Việt – Trung cho xe công vụ Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái Mức độ 4
8 Cấp giấy phép liên vận Quốc tế Việt – Trung loại B, C, F, G lần thứ hai trở đi trong năm Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái Mức độ 4
9 Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mức độ 4
10 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Ủy ban nhân dân tỉnh Mức độ 4
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Ủy ban nhân dân tỉnh Mức độ 4
12 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mức độ 4
13 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái Mức độ 4
14 Cấp lại giấy phép liên vận Quốc tế Việt – Trung loại A trong trường hợp giấy phép bị hết hạn Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái Mức độ 4
15 Cấp lại giấy phép liên vận Quốc tế Việt – Trung loại A trong trường hợp giấy phép bị mất, bị hư hỏng còn hiệu lực Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái Mức độ 4
Tổng số 28 thủ tục/ 2 trang