STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp đổi phù hiệu, biển hiệu Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái Mức độ 4
2 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu Mức độ 4
3 Cấp giấy phép liên vận Quốc tế Việt – Trung các loại A, B, C lần đầu trong năm Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái Mức độ 4
4 Cấp giấy phép liên vận Quốc tế Việt – Trung cho xe công vụ Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái Mức độ 4
5 Cấp giấy phép liên vận Quốc tế Việt – Trung loại B, C, F, G lần thứ hai trở đi trong năm Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái Mức độ 4
6 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái Mức độ 4
7 Cấp lại giấy phép liên vận Quốc tế Việt – Trung loại A trong trường hợp giấy phép bị hết hạn Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái Mức độ 4
8 Cấp lại giấy phép liên vận Quốc tế Việt – Trung loại A trong trường hợp giấy phép bị mất, bị hư hỏng còn hiệu lực Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái Mức độ 4
9 Cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách Sở Tài Chính, Phòng TC-KH Mức độ 4
10 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 4
11 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Mức độ 4
12 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại Phòng Quản lý thương mại - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 4
13 Thông báo hoạt động khuyến mại Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 4
14 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 4