Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất :

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất

Trình tự thực hiện:
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Lệ phí:
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Điều kiện thực hiện:
Căn cứ pháp lý: