Gia hạn/điều chỉnh nội dung cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất
Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận ''Một cửa'' Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính- Chính trị tỉnh; phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 02133.876.183).
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần:
+ Buổi sáng: 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đủ, hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện theo quy định.
Bước 3: Thẩm định hồ sơ
Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định gia hạn/điều chỉnh nội dung cấp phép.
+ Trường hợp đủ điều kiện gia hạn/điều chỉnh nội dung cấp phép, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh gia hạn/điều chỉnh nội dung cấp phép theo quy định.
+ Trường hợp không đủ điều kiện gia hạn/điều chỉnh nội dung cấp phép thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không gia hạn/điều chỉnh nội dung cấp phép.
+ Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung cấp phép nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện.
Bước 4: Trả kết quả
- Trả kết quả tại Bộ phận "Một cửa" của Sở Tài nguyên và Môi trường vào các ngày làm việc trong tuần:
+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút;
- Trình tự trả:
+ Người đến nhận kết quả xuất trình và nộp lại phiếu hẹn trả kết quả;
+ Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp phí, lệ phí và yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận.
Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy uỷ quyền theo quy định và Giấy chứng minh thư nhân dân của người được uỷ quyền.
Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua bưu điện cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 1. Thành phần hồ sơ:


  a) Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất (Mẫu số 04);


   b) Bản sao giấy phép đã được cấp;


   c) Bảng tổng hợp các công trình khoan nước dưới đất do tổ chức, cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp (Mẫu số 05);


   * Đối với trường hợp đề nghị gia hạn mà có sự thay đổi người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật:


   - Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật theo quy định tại điểm a, b, Khoản 2, Điều 6, Thông tư 40/2014/TT-BTNMT và hợp đồng lao động đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hợp đồng lao động với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật; trường hợp chỉ có bản sao chụp thì phải kèm bản chính để đối chiếu;


   - Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật. (Mẫu số 02);


   * Đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép, ngoài những tài liệu quy định tại điểm a, b, c, hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép còn bao gồm: Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc thay đổi địa chỉ thường trú (đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân hộ gia đình hành nghề) hoặc các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực đáp ứng quy mô hành nghề theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 6 Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ  Tài nguyên và Môi trường (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh quy mô hành nghề).


2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời hạn giải quyết: - Thời gian tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ.
- Thời gian thẩm định hồ sơ và quyết định gia hạn/điều chỉnh giấy phép: 12 ngày làm việc:
+ Thời gian thẩm định hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 08 ngày làm việc.
+ Thời gian quyết định gia hạn/điều chỉnh giấy phép tại UBND tỉnh: 04 ngày làm việc.
- Thời gian trả kết quả: 03 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định gia hạn/điều chỉnh nội dung cấp phép, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận quyết định gia hạn/điều chỉnh nội dung cấp phép.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Tài nguyên và Môi trường.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
Lệ phí: - Mức phí thẩm định: 490.000đồng/hồ sơ;
- Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất . :
- Mẫu số 04.
Tải về
+ Bảng tổng hợp các công trình khoan nước dưới đất do tổ chức, cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp. :
- Mẫu số 05: Tải về
+ Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật. :
- Mẫu số 02: Tải về
Điều kiện thực hiện:

1. Trường hợp gia hạn: Tổ chức, cá nhân được gia hạn hành nghề khoan nước dưới đất phải đảm bảo các điều kiện sau đây:


- Trong quá trình hành nghề, tổ chức, cá nhân được cấp phép thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư 40/2014/TT-BTNMT;


- Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn quyết định cấp phép đã được cấp còn hiệu lực ít nhất ba mươi (30) ngày.


2. Trường hợp điều chỉnh nội dung:


Tổ chức, cá nhân được điều chỉnh nội dung cấp phép khi:


- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức), địa chỉ thường trú (đối với cá nhân hộ gia đình);


- Đề nghị thay đổi quy mô hành nghề;


- Cơ quan cấp phép quyết định thay đổi quy mô hành nghề do tổ chức, cá nhân không còn đáp ứng điều kiện hành nghề đối với quy mô hành nghề theo quyết định cấp phép đã được cấp.

Căn cứ pháp lý:
- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012; Tải xuống
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước. Tải xuống
- Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất. Tải xuống
- Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về thực hiện thu, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Tải xuống