QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH CẤP PHÉP KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO
Trình tự thực hiện:
+ B1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ. Tổ chức,
cá nhân Giờ hành chính Theo mục 5.2
+ B2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo B1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phòng VHTT Giờ hành chính thứ hai hàng tuần Giấy hẹn
+ B3: Thẩm định hồ sơ.
Soạn thảo các văn bản, giấy tờ liên quan tham mưu lãnh đạo phòng trình lãnh đạo Sở VH cấp giấy phép Cán bộ chuyên môn P.VHTT 02 ngày Biên bản
thẩm định
+ B4: Ký trình văn bản liên quan trình lãnh đạo Sở VH xem xét, cấp Giấy phép. Lãnh đạo P.VHTT 01 ngày
+ B5: Duyệt đề nghị Lãnh đạo
Sở VH
+ B6: Trả kết quả Cán bộ chuyên môn P.VHTT Giờ hành chính - Sổ theo dõi xử lý công việc;
- Giấy phép.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết: Thời gian xử lý: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Văn hóa - Thông tin thuộc UBND huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần).
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Lệ phí: Lệ phí: Chưa có văn bản hướng dẫn.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Thành phần hồ sơ :
- Đơn xin phép Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động Thể thao .
- Bản sao các văn bằng chuyên môn
- 1 số giấy tờ làm rõ nội dung xin cấp chứng nhận do cơ quan thẩm quyền yêu cầu.
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú.
- Chứng nhận qua các lớp bồi dưỡng do cơ quan có thẩm quyền cấp
+ Huấn luyện viên có bằng cấp chuyên ngành thể dục, thể thao từ trung cấp trở lên hoặc có chứng nhận chuyên môn do liên đoàn thể thao quốc gia, quốc tế tương ứng cấp; Bác sĩ, nhân viên y tế có chứng chỉ về y học thể thao do Viện khoa học thể dục thể thao hoặc cơ sở có chức năng đào tạo chuyên ngành y học thể thao cấp.
- Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 3 tháng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ).
- Hai ảnh chân dung 4x6 chụp trong thời gian không quá 3 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
- Bảng tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh
mẫu Tải về
+ mẫu Tải về
Điều kiện thực hiện: - Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hoạt động thể thao phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
- Doanh nghiệp có hướng dẫn tập luyện hoặc đào tạo vận động viên phải bảo đảm: Đủ cán bộ, nhân viên chuyên môn.
- Có nguồn tài chính đảm bảo cho hoạt động của câu lạc bộ
Căn cứ pháp lý: