QUY TRÌNH CÔNG NHẬN “THÔN VĂN HÓA”, “LÀNG VĂN HÓA”, “ẤP VĂN HÓA”, “BẢN VĂN HÓA”, “TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA”, TRƯỜNG HỌC VĂN HÓA VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
Trình tự thực hiện:
+ B1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ. Tổ chức,
cá nhân Giờ hành chính Theo mục 5.2
+ B2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo B1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phòng VHTT Giờ hành chính thứ hai hàng tuần
+ B3: Thẩm định hồ sơ.
Tổng hợp, soạn thảo các văn bản, giấy tờ liên quan tham mưu lãnh đạo phòng trình BCĐ huyện họp xét công nhận danh hiệu bản, trường học văn hóa Cán bộ chuyên môn P.VHTT 15 ngày
+ B4: Tham mưu cho UBND huyện ra Quyết định. Thường trực BCĐ 03 ngày
+ B5: Duyệt đề nghị Lãnh đạo UBND huyện
+ B6: Trả kết quả Cán bộ chuyên môn P.VHTT Giờ hành chính - Sổ theo dõi xử lý công việc;
- Quyết định.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết: Thời gian xử lý: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Văn hóa Thông tin thuộc UBND huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần).
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Lệ phí: Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao :
1. Hồ sơ công nhận bản văn hóa:
- Báo cáo thành tích 3 năm xây dựng bản văn hoá có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (02 bản chính);
- Biên bản họp thôn, khu dân cư đánh giá kết quả xây dựng bản văn hoá và đề nghị các cấp xét công nhận danh hiệu bản văn hoá (02 bản chính);
- Tờ trình đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc công nhận danh hiệu bản văn hoá (02 bản chính);
- Biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng bản văn hoá hàng năm của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã, thị trấn (02 bản chính).
2. Hồ sơ công nhận Trường học văn hóa:
- Tờ trình công nhận trường học văn hóa;
- Báo cáo thành tích xây dựng trường học văn hóa;
- Bảng chấm điểm trường học văn hóa.
Mẫu Tải về
Điều kiện thực hiện:
Căn cứ pháp lý: