QUY TRÌNH CẤP, CẤP ĐỐI GIẤY PHÉP KINH DOANH, DỊCH VỤ KARAOKE
Trình tự thực hiện:
+ B1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ. Tổ chức,
cá nhân Giờ hành chính
+ B2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo B1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phòng VHTT Giờ hành chính thứ hai hàng tuần Giấy hẹn
+ B3: Thẩm định hồ sơ.
Soạn thảo các văn bản, giấy tờ liên quan tham mưu lãnh đạo phòng trình UBND huyện cấp giấy phép Cán bộ chuyên môn P.VHTT 05 ngày Biên bản
thẩm định
+ B4: Ký trình văn bản liên quan trình UBND huyện xem xét, cấp Giấy phép . Lãnh đạo P.VHTT 01 ngày
+ B5: Duyệt đề nghị Lãnh đạo UBND huyện
+ B6: Trả kết quả Cán bộ chuyên môn P.VHTT Giờ hành chính - Sổ theo dõi xử lý công việc;
- Giấy phép.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Văn hóa Thông tin thuộc UBND huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần).
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Lệ phí: Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao :
- Đơn xin phép kinh doanh karaoke ( Theo mẫu );
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có giá trị pháp lý.

x
x
- Đơn xin phép kinh doanh karaoke ( Theo mẫu );
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có giá trị pháp lý.

x
x


- Đơn xin phép kinh doanh karaoke ( Theo mẫu );
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có giá trị pháp lý.

x
x


- Đơn xin phép kinh doanh karaoke ( Theo mẫu );
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có giá trị pháp lý.
Mẫu
Tải về
Điều kiện thực hiện:
Căn cứ pháp lý: