QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH HỒ SƠ THÀNH LẬP BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HIỆP HỘI THỂ THAO HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN CẤP HUYỆN
Trình tự thực hiện:
+ B1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ. Tổ chức,
cá nhân Giờ hành chính
+ B2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo B1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phòng VHTT Giờ hành chính thứ hai hàng tuần
+ B3: Thẩm định hồ sơ.
Soạn thảo các văn bản, giấy tờ liên quan tham mưu lãnh đạo phòng trình UBND huyện Quyết định. Cán bộ chuyên môn P.VHTT 10 ngày
+ B4: Tham mưu cho UBND huyện ra Quyết định. Lãnh đạo P.VHTT 03 ngày
+ B5: Duyệt đề nghị Lãnh đạo UBND huyện
+ B6: Trả kết quả Cán bộ chuyên môn P.VHTT Giờ hành chính
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết: Thời gian xử lý: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Văn hóa Thông tin thuộc UBND huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần).
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Lệ phí: Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao :
- Tờ trình thành lập Câu lạc bộ;
- Danh sách thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ lâm thời;
- Dự thảo điều lệ Câu lạc bộ;
- Dự thảo quy chế hoạt động của Câu lạc bộ.
Mẫu Tải về
Điều kiện thực hiện:
Căn cứ pháp lý: