QUY TRÌNH THÀNH LẬP THƯ VIÊN CẤP HUYỆN
Trình tự thực hiện:
+ B1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ. Tổ chức,
cá nhân Giờ hành chính Theo mục 5.2
+ B2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo B1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phòng VHTT Giờ hành chính thứ hai hàng tuần
+ B3: Thẩm định hồ sơ.
Soạn thảo các văn bản, giấy tờ liên quan tham mưu lãnh đạo phòng trình UBND huyện Quyết định. Cán bộ chuyên môn P.VHTT 03 ngày
+ B4: Tham mưu cho UBND huyện ra Quyết định. Lãnh đạo P.VHTT 01 ngày
+ B5: Duyệt đề nghị Lãnh đạo UBND huyện
+ B6: Trả kết quả Cán bộ chuyên môn P.VHTT Giờ hành chính - Sổ theo dõi xử lý công việc;
- Giấy phép.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: Thời gian xử lý: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Văn hóa Thông tin thuộc UBND huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần).
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Lệ phí: Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao :
- Đơn đăng ký hoạt động thư viện (theo mẫu);
- Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có;
- Sơ yếu lý lịch của người đứng tên thành lập thư viện có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú;
- Nội quy thư viện;
- Các tài liệu chứng minh về điều kiện, cơ sở vật chất cần thiết cho việc thành lập thư viện cấp huyện.
Mẫu Tải về
Điều kiện thực hiện:
Căn cứ pháp lý: