QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
Trình tự thực hiện:
+ B1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ. Tổ chức,
cá nhân Giờ hành chính
+ B2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho Tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo B1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phòng VHTT Giờ hành chính thứ hai hàng tuần
+ B3: Thẩm định hồ sơ Cán bộ chuyên môn P.VHTT 01 ngày
+ B4: Tham mưu cho Lãnh đạo phòng cấp Giấy giới thiệu cho tổ chức, cá nhân làm việc cụ thể với xã, thị trấn về biểu diễn nghệ thuật Cán bộ chuyên môn P.VHTT
+ B5: Duyệt đề nghị Lãnh đạo P. VHTT
+ B6: Trả kết quả cho Tổ chức Cán bộ chuyên môn P.VHTT Giờ hành chính - Sổ theo dõi xử lý công việc;
- Giấy giới thiệu.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: Thời gian xử lý: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Văn hóa Thông tin thuộc UBND huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần).
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Lệ phí: Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao :
- Chứng minh thư nhân dân;
- Giấy phép hoạt động của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có);
- Nội dung, chương trình biểu diễn nghệ thuật;
- Danh sách diễn viên nhạc công.
Mẫu Tải về
Điều kiện thực hiện:
Căn cứ pháp lý: