QUY TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THẨM ĐỊNH CẤP PHÉP KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ
Trình tự thực hiện:
+ B1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ. Tổ chức, cá nhân Giờ hành chính
+ B2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo B1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phòng VHTT Giờ hành chính thứ hai hàng tuần
+ B3: Thẩm định hồ sơ.
Soạn thảo các văn bản, giấy tờ liên quan tham mưu lãnh đạo phòng trình Sở TTTT cấp giấy phép Cán bộ chuyên môn P.VHTT 05 ngày
+ B4: Ký trình văn bản liên quan trình Sở TTTT xem xét, cấp Giấy phép . Lãnh đạo P.VHTT 01 ngày
+ B5: Duyệt đề nghị Lãnh đạo
Sở TTTT
+ B6: Trả kết quả Cán bộ chuyên môn P.VHTT Giờ hành chính - Sổ theo dõi công việc;
- Giấy phép.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết: Thời gian xử lý: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Văn hóa Thông tin thuộc UBND huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần).
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Lệ phí: Lệ phí: Căn cứ Công văn số 649/STTTT-VTCNTT ngày 26/8/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn công tác thẩm định và thu phí thẩm định điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao :
- Đơn xin phép kinh doanh Trò chơi điện tử (Theo mẫu);
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có giá trị pháp lý;
- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá nhân; Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp.
Mẫu Tải về
Điều kiện thực hiện:
Căn cứ pháp lý: