Đình chỉ hoạt động nhà trường, nhà trẻ
Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
+ Bước 2: Nộp hồ sơ: - Địa điểm: Tại Phòng GD&ĐT cấp huyện.
- Thời gian: Vào giờ làm việc hành chính.
- Công chức, viên chức được giao tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì người tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần tất cả các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
+ Bước 3: Trả kết quả: - Địa điểm: Tại Phòng GD&ĐT cấp huyện.
- Thời gian: Vào các giờ hành chính trong tuần.
- Khi đến nhận kết quả cá nhân phải mang theo giấy hẹn và chứng minh thư nhân dân.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính).
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc khi có đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng GD&ĐT cấp huyện.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: :
- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của phòng giáo dục và đào tạo;
- Biên bản kiểm tra;
- Các chứng cứ chứng minh nhà trường, nhà trẻ vi phạm một trong những trường hợp quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 11 Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định ban hành Điều lệ Trường Mầm non;
- Phương án đảm bảo quyền lợi hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên nhà trường, nhà trẻ.
Điều kiện thực hiện: - Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục;
- Không bảo đảm một trong các điều kiện để được phép hoạt động giáo dục quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định ban hành Điều lệ Trường Mầm non.
- Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền;
- Không triển khai hoạt động giáo dục kể từ ngày được cho phép hoạt động giáo dục;
- Vi phạm các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
Căn cứ pháp lý:
 Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định ban hành Điều lệ Trường Mầm non. Tải xuống