Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định
+ Bước 2: Nộp hồ sơ: - Địa điểm: Tại Phòng GD&ĐT cấp huyện.
- Thời gian: Vào giờ làm việc hành chính.
- Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì người tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần tất cả các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
+ Bước 3: Trả kết quả: - Địa điểm: Tại Phòng GD&ĐT cấp huyện.
- Thời gian: Vào các giờ hành chính trong tuần.
- Khi đến nhận kết quả tổ chức phải xuất trình giấy tờ có liên quan.
Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính).

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: :
- Tờ trình của Chủ tịch UBND xã, thị trấn nơi có trường đề nghị thành lập Trung tâm học tập cộng đồng.
- Sơ yếu lý lịch và bản sao các giấy tờ, văn bằng chứng chỉ của những người dự kiến làm cán bộ quản lý Trung tâm học tâp cộng đồng.
Điều kiện thực hiện:

a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương; đáp ứng nhu cầu học tập cộng đồng. b) Có địa điểm cụ thể, có cơ sở vật chất, thiết bị, cán bộ quản lý, giáo viên, kế toán, thủ quỹ theo quy định của quy chế.

Căn cứ pháp lý:
 Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn. Tải xuống