Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Trình tự thực hiện:
+ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định:
+ Nộp hồ sơ: + Nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của UBND cấp huyện, thành phố hoặc tại Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần:
- Buổi sáng: 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
- Buổi chiều: 1 giờ 30 phút đến 4 giờ 30 phút.
+ Cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đủ, hợp lệ thì viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho người nộp hồ sơ.
+ Trả kết quả: + Trả kết quả tại bộ phận ''một cửa'' vào các ngày làm việc trong tuần:
- Buổi sáng: 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
- Buổi chiều: 1 giờ 30 phút đến 4 giờ 30 phút.
+ Trình tự trả:
- Người đến nhận kết quả xuất trình và nộp lại phiếu hẹn trả kết quả;
- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp phí, lệ phí; người nhận kết quả mang phiếu đến nộp lệ phí tại bộ phận tài vụ;
- Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp phí, lệ phí và yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận.
Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy uỷ quyền theo quy định và chứng minh thư của người được uỷ quyền.
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ;
1. Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;
2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
3. Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.
b) Số lượng hồ sơ; 01 bộ.
Thời hạn giải quyết: Không quá 08 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn thì thời gian được tăng thêm 15 ngày).
- Tại cơ quan tiếp nhận và trả kết quả 02 ngày làm việc (01 ngày nhận, 01 ngày trả).
- Tại Ủy ban nhân dân xã là 01 ngày làm việc..
- Tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 02 ngày làm việc.
- Tại Phòng Tài nguyên và môi trường 01 ngày làm việc.
- Tại Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 02 ngày làm việc.
Trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Lệ phí: * Khu vực thành phố Lai Châu
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 100.000 đồng/giấy;
- Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất: 25.000 đồng/giấy.
* Khu vực các huyện
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 50.000 đồng/giấy.
- Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất: 12.000 đồng/giấy.
* Phí đo đạc đối với nơi chưa đo đạc, lập bản đồ địa chính;
+ Khu vực đô thị: 400 đồng/m¬¬2 .
+ Khu vực nông thôn: 200 đồng/m¬¬2 .
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK :
(Mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT và công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai)
Tải về
Điều kiện thực hiện: Việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau:
- Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;
- Do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;
- Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.
Căn cứ pháp lý:
Luật số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2014. Tải xuống
Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014, có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2014. Tải xuống
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 05 tháng 7 năm 2014. Tải xuống
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014. Tải xuống
Thông tư 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014, có hiệu lực ngày 17 tháng 02 năm 2014. Tải xuống
Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước của tỉnh Lai Châu. Tải xuống