Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.
Trình tự thực hiện:
+ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định:
+ Nộp hồ sơ: + Nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của UBND cấp huyện, thành phố hoặc tại Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần:
- Buổi sáng: 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
- Buổi chiều: 1 giờ 30 phút đến 4 giờ 30 phút.
+ Cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đủ, hợp lệ thì viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho người nộp hồ sơ.
+ Trả kết quả: + Trả kết quả tại bộ phận ''một cửa'' vào các ngày làm việc trong tuần:
- Buổi sáng: 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
- Buổi chiều: 1 giờ 30 phút đến 4 giờ 30 phút.
+ Trình tự trả:
- Người đến nhận kết quả xuất trình và nộp lại phiếu hẹn trả kết quả;
- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp phí, lệ phí; người nhận kết quả mang phiếu đến nộp lệ phí tại bộ phận tài vụ;
+ Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp phí,lệ phí và yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận.
- Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy uỷ quyền theo quy định và chứng minh thư của người được uỷ quyền.
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ;
- Hợp đồng, văn bản mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định.
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
- Hợp đồng thuê đất đã ký với Nhà nước.
- Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận góp vốn để thực hiện dự án đầu tư;
b) Số lượng hồ sơ; 01 bộ.
Thời hạn giải quyết: * Không quá 24 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trong đó, 10 ngày cho thủ tục đăng ký biến động về mua, góp vốn tài sản và 14 ngày cho thủ tục thuê đất (đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn thì thời gian được tăng thêm 15 ngày).
- Tại cơ quan tiếp nhận và trả kết quả 02 ngày làm việc (01 ngày nhận, 01 ngày trả).
- Tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 10 ngày làm việc.
- Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường 08 ngày làm việc.
- Tại Ủy ban nhân dân huyện 04 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:+ Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố đối với trường hợp bán tài sản gắn liền với đất thuê hoặc trường hợp góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê mà cấp mới Giấy chứng nhận. + Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, thành phố đối với trường hợp góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê mà xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện - Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan thuế, kho bạc.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
- Xác nhận nội dung thay đổi vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Hợp đồng thuê đất.
Lệ phí: * Khu vực thành phố Lai Châu
- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: 28.000 đồng/lần
* Khu vực các huyện
- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: 14.000 đồng/lần
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Không.
Điều kiện thực hiện: - Yêu cầu đối với bên bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước khi có đủ các điều kiện sau đây:
+ Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;
+ Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận.
- Người mua tài sản gắn liền với đất thuê phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
+ Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;
+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;
+ Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.
- Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.
Căn cứ pháp lý:
Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 01/7/2014. Tải xuống
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; có hiệu lực từ ngày 01/7/2014. Tải xuống
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014. Tải xuống
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014. Tải xuống
Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính; có hiệu lực từ ngày 17/02/2014. Tải xuống
Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước của tỉnh Lai Châu. Tải xuống