Thẩm định hồ sơ và đề nghị cấp phép kinh doanh dịch vụ Bi A.
Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định:
+ Bước 2: Nộp hồ sơ: - Địa điểm: Tại Phòng Văn hoá - Thông tin cấp huyện.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ tất cả các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
+ Bước 3: Thẩm định và cấp phép: Sau khi thẩm định, Phòng Văn hóa – Thông tin cấp huyện Chuyển hồ sơ lên Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch xem xét cấp phép.
+ Bước 4: Trả kết quả: - Địa điểm: Tại Phòng Văn hoá - Thông tin cấp huyện.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).
Khi đến nhận kết quả cá nhân phải mang theo giấy hẹn và chứng minh nhân dân; Trường hợp nhận hộ phải mang thêm chứng minh nhân dân của cả hai người (người ủy quyền và người được ủy quyền) và giấy ủy quyền của người ủy quyền đến nhận hộ.
Cách thức thực hiện: Phòng Văn hoá - Thông tin cấp huyện.
• Cơ quan phối hợp: UBND, Công an cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.
- Bản cam kết thực hiện nghiêm chỉnh quy định hoạt động dịch vụ văn hoá, thực hiện đúng các quy định của cơ quan quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hoá của địa phương.
b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ gốc).
Thời hạn giải quyết: 17 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu;
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.
Lệ phí:
Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Không
Điều kiện thực hiện:
Không.
Căn cứ pháp lý:
Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/1/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng. Tải xuống