Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS (do hư hỏng hoặc mất)
Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định.:
+ Bước 2: Nộp hồ sơ: - Địa điểm: tại Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện.
- Thời gian: vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần tất cả các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
+ Bước 3: Trả kết quả: - Địa điểm: tại Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện.
- Thời gian: vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ)
Khi đến nhận kết quả cá nhân phải mang theo giấy hẹn và chứng minh nhân dân; Trường hợp nhận hộ phải mang thêm chứng minh nhân dân của cả hai người (người ủy quyền và người được ủy quyền) và giấy ủy quyền của người ủy quyền đến nhận hộ.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ
1. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
2. Bản chính học bạ của người học.
3. Đơn đề nghị cấp đổi bằng Tốt nghiệp THCS, Bổ túc THCS.
4. Bằng gốc Tốt nghiệp THCS, Bổ túc THCS (đã cấp trường hợp bị hư hỏng, rách nát…)
5. 02 ảnh 3x4
Thời hạn giải quyết:
30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện. · Cơ quan phối hợp: Trường THCS tại huyện, thị xã.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bằng tốt nghiệp
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Không
Điều kiện thực hiện: 1. Học sinh học hết chương trình THCS không quá 21 tuổi; bổ túc THCS từ 15 tuổi trở lên; Trường hợp học sinh học trước tuổi, học vượt lớp phải thực hiện theo quy định về học trước tuổi, học vượt lớp của Bộ GD&ĐT quy định.
2. Trong năm học lớp 9 học sinh, học viên không nghỉ quá 45 ngày (nghỉ 1 lần hoặc nhiều lần cộng lại);
3. Học sinh, học viên không trong thời gian thi hành án phạt tù, hạn chế quyền công dân.
Căn cứ pháp lý:
Luật Giáo dục của Quốc hội nước CHXHCNVN số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006. Tải xuống
Nghị định số: 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục. Tải xuống
Quyết định 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở Tải xuống