HOÃN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH ĐƯA NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY, BÁN DÂM VÀO TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LĐXH
Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – Văn phòng UBND cấp huyện
- Thời gian: Vào các ngày trong tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hện trả kết quả. Trong trường hợp hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người nộp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định.
Bước 3: Nhận kết quả:
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – Văn phòng UBND cấp huyện
- Thời gian: Vào các ngày trong tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết)
- Khi đến nhận kết quả cá nhân phải mang theo giấy hẹn và chứng minh nhân dân; Trường hợp nhận hộ phải mang thêm Chứng minh nhân dân của cả hai người (người ủy quyền và người được ủy quyền) và giấy ủy quyền của người ủy quyền đến nhận hộ.
Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ: 01

Thời hạn giải quyết: Không quy định thời gian cụ thể
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện Tam Đường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TBXH cấp huyện - Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Quyết định của UBND huyện Tam Đường
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị hoãn chấp hành Quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh có xác nhận của UBND xấp xã;
- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn
+ (Đang mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên; bị bệnh AIDS giai đoạn cuối; có tiến bộ rõ rệt trong việc chấp hành pháp luật hoặc lập công và không còn sử dụng ma túy trong thời gian hoãn chấp hành QĐ);
+ (Đang ốm nặng; phụ nữ có thai có chứng nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi);
- Văn bản thẩm tra, xác minh của Công an huyện và phòng LĐ-TB&XH huyện (nếu có)
Điều kiện thực hiện:

Không

Căn cứ pháp lý:
- Luật phòng, chống ma túy ngày 09-12-2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy ngày 03/6/2008; - Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ về quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh; - Căn cứ Nghị định số 61/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 135/2004/NĐ-CP; - Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30 thang 12 năm 2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc - Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT- BL ĐTBXH – BCA ngày 06/06/2012 của Bộ Lao động TB&XH và Bộ Công an quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh. Tải xuống