Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Trình tự thực hiện:
+ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định:
+ Nộp hồ sơ: - Nộp hồ sơ tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người đến nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung, làm lại
+ Nhận kết quả: - Nhận kết quả tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.
+ Công chức trả kết quả, viết phiếu thu nộp lệ phí theo quy định của Nhà nước.
+ Thời gian nhận kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
- Trong trường hợp nhận hộ, người đến nhận hộ phải có giấy uỷ quyền và chứng minh nhân dân của người uỷ quyền.
Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

Thành phần, số lượng hồ sơ:

04 bộ (bao gồm: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép, 01 bản gửi cơ sở được cấp Giấy phép, 01 bản gửi Sở Công thương)

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (Trường hợp hồ sơ không đảm bảo yêu cầu thì trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu thương nhân hoàn thiện đầy đủ hồ sơ).
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Công thương huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Công thương huyện - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.
Lệ phí: Lệ phí cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh:

- Mức thu lệ phí cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh tại thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã: 50.000 đồng/giấy.

- Mức thu đốivới tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại tại các khu vực khác (ngoài các thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã) bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng tại thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã.

Phí thẩm định:

- Mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh thương mại tại các thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã:

+ Đối với hộ kinh doanh cá thể: 100.000đ/lần/điểm KD.

+ Đối với Doanh nghiệp, HTX: 300.000đ/lần/điểm KD.

- Mức thu đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại tại các khu vực khác (ngoài các thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã) bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng tại thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Hồ sơ đề nghị cấp lại trong trường hợp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh bị mất, rách, cháy, tiêu hủy, hết hiệu lực, dưới hình thức khác, gồm:
1. Văn bản đề nghị cấp lại;
2. Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép kinh doanh , sản xuất sản phẩm rượu đã cấp (nếu có)
Điều kiện thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh sản xuất rượu thủ công;


- Cơ sở sản xuất đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, nhãn hàng hoá sản phẩm rượu và phòng cháy, chữa cháy.

Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 40/2008NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu Tải xuống
- Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu Tải xuống
- Thông tư số: 72/TT-LB ngày 08 tháng 11 năm 1996 của liên Bộ Tài chính - Thương mại về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 02/NĐ-CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ Tải xuống