Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu
Trình tự thực hiện:
+ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định:
+ Nộp hồ sơ: - Nộp hồ sơ tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người đến nộp hồ sơ;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.
+ Nhận kết quả: - Nhận kết quả tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.
+ Công chức trả kết quả, viết phiếu thu nộp lệ phí theo quy định của Nhà nước.
+ Thời gian nhận kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
- Trong trường hợp nhận hộ, người đến nhận hộ phải có giấy uỷ quyền và chứng minh nhân dân của người uỷ quyền.
Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Công thương huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Công thương huyện; - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.
Lệ phí: Lệ phí cấp phép kinh doanh rượu:
- Mức thu lệ phí cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh tại thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã: 50.000 đồng/giấy.
- Mức thu đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại tại các khu vực khác (ngoài các thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã) bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng tại thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã.
Phí thẩm định điều kiện kinh doanh thương mại:

- Mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh thương mại tại các thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã:

+ Đối với hộ kinh doanh cá thể: 100.000đ/lần/điểm KD.

+ Đối với Doanh nghiệp, HTX: 300.000đ/lần/điểm KD.

- Mức thu đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại tại các khu vực khác (ngoài các thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã) bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng tại thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ 1. Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung.
2. Bản gốc (hoặc bản sao hợp lệ) Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu đã được cấp.
3. Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.
4. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận mã số thuế;
5. Bảng kê các loại rượu dự định kinh doanh.
6. Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ hoặc hợp đồng đại lý với ít nhất 01 nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán lẻ.
7. Hồ sơ về địa điểm kinh doanh gồm:
- Địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu;
- Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian ít nhất là 01 năm).
- Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để bảo đảm khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được ánh mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);
- Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
Điều kiện thực hiện:

- Thương nhân có đăng ký kinh doanh mua, bán rượu.


- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.


- Có khu vực kinh doanh rượu riêng biệt, bảo đảm những điều kiện về bảo quản chất lượng rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.


- Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu (thương nhân nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc của thương nhân bán buôn).

Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 40/2008NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; Tải xuống
- Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; Tải xuống
- Thông tư số: 72/TT-LB ngày 08 tháng 11 năm 1996 của liên bộ Tài chính - Thương mại về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 02/NĐ-CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ. Tải xuống