1. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
Trình tự thực hiện:
+ Cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ đến phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.
+ Địa chỉ: Tại phòng GD&ĐT các huyện.
+ Phòng GD&ĐT thẩm định hồ sơ;
+ Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục trở lại. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục trở lại thì có văn bản thông báo cho trường nêu rõ lý do và hướng giải quyết;
+ Trả kết quả thủ tục hành chính tại phòng GD&ĐT. Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền theo quy định và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền
Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận của phòng GD&ĐT.


- Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại;


- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;


- Biên bản kiểm tra.


b) Số lượng hồ sơ:    01 bộ (bản chính).

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc khi có đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Trưởng phòngPhòng Giáo dục vàĐào tạo.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng giáo dục và đào tạo
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Không
Điều kiện thực hiện:

Sau thời hạn đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì người có thẩm quyền quyết định đình chỉ ra quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục trở lại và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;

Căn cứ pháp lý:
Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Tải xuống