2. Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở.
Trình tự thực hiện:
+ Cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ đến phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.
+ Địa chỉ: Tại phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện.
+ Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với phòngVăn hóa, Thông tin tiến hành thẩm định hồ sơ. Trình UBND huyện xem xét quyết định.
+ UBND huyện ra Quyết định thành lập.
+ Trả kết quả thủ tục hành chính tại phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền theo quy định và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền
Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận của phòng GD&ĐT.


- Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Không quy định

Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo và cơ quan quản lý thể dục thể thao cấp huyện.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch UBND huyện.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quản lý thể dục thể thao cấp huyện.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Điều kiện thực hiện:

a) Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn bảo đảm để dạy kiến thức phổ thông ở các cấp học tương ứng. Có đội ngũ huấn luyện viên đủ trình độ để huấn luyện các môn thể dục thể thao: Huấn luyện lớp năng khiếu thể dục thể thao phải có trình độ cao đẳng thể dục thể thao trở lên


b) Có đủ cơ sở vật chất bảo đảm việc học kiến thức phổ thông và tập luyện các môn năng khiếu thể dục thể thao cho học sinh. Trường năng khiếu thể dục thể thao có chỗ ở nội trú cho học sinh ở xa. 

Căn cứ pháp lý:
Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Tải xuống