3. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
Trình tự thực hiện:
+ - Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ về Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.:
+ Địa chỉ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.
+ - Bước 2:: Phòng Giáo dục và Đào chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức thẩm định thực tế;
+ - Bước 3:: Trưởng phòng Giáo Dục và Đào tạo ra Quyết định cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lạinếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ đáp ứng các điều kiện theo quy định;nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ nêu rõ lý do.
+ - Bước 4: : Trả kết quả thủ tục hành chính tại phòng Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền theo quy định và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền
Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại phòng Giáo dục và Đào tạo.


- Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại;


- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;


- Biên bản kiểm tra;


b) Số lượng hồ sơ:    01 bộ (bản chính).

Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc khi có đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng ban chuyên môn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Không
Điều kiện thực hiện:

Sau thời hạn đình chỉ, nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ. 

Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Tải xuống