Cải tạo rừng đối với hộ gia đình, cá nhân
Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:
+ Bước 2: Nộp hồ sơ: - Địa điểm: Phòng Nông nghiệp – PTNT cấp huyện.

+ Khu vực Thị xã Lai Châu nộp tại Phòng Kinh tế thị xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần:

+ Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;

+ Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’.

- Người nộp hồ sơ xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy giới thiệu của cơ quan (đối với tổ chức). Trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ thì phải có giấy ủy quyền và giấy chứng minh nhân dân của người ủy quyền.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả giao cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ thông tin để người nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại hồ sơ đúng theo quy định.
+ Bước 3: Nhận kết quả.: - Địa điểm: Phòng Nông nghiệp & PTNT cấp huyện;

+ Khu vực Thị xã Lai Châu nhận tại Phòng Kinh tế thị xã.

- Thời gian nhận kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần;

+ Sáng: Từ 07h30’ đến 1130’;

+ Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’.

- Người nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả.

- Trường hợp ủy quyền nhận kết quả thì phải có giấy ủy quyền và giấy chứng minh nhân dân của người ủy quyền (kèm theo phiếu hẹn trả kết quả).
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Hồ sơ gồm:
Đơn đề nghị cho phép cải tạo rừng

b) Số lượng: 01 bản
Thời hạn giải quyết: - Ngay trong ngày nhận, nếu chưa hợp lệ Phòng Nông nghiệp huyện (Phòng Kinh tế thị xã) phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định. Nếu hồ sơ hợp lệ cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải viết giấy biên nhận giao nộp hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của hộ gia đình, cá nhân hoặc 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định của Sở Nông nghiệp & PTNT, Ủy ban nhân dân huyện phải ra quyết định phê duyệt
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Nông nghiệp – PTNT huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt.
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Mẫu đơn đề nghị cải tạo rừng (Phụ lục 18, Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng).
Điều kiện thực hiện: Không
Căn cứ pháp lý:
Khoản 2.4, Mục II, Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 6/11/2006 của Bộ NN&PTNT về việc hướng dẫn một số điều về Quy chế quản lý rừng. Tải xuống
Thông tư số 57/2007/TT-BNN ngày 13/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 6/11/2006 của Bộ NN&PTNT về việc hướng dẫn một số điều về Quy chế quản lý rừng. Tải xuống
Khoản 1, Điều 7, Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng. Tải xuống