STT Mã số biên nhận của hồ sơ Loại hồ sơ đăng ký Mã số nội bộ Mã số doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Mã cơ quan cấp đăng ký Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả kết quả Tình trạng xử lý hồ sơ
1 Thông báo của cơ quan thuế 0001131591 6200023598 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUNG HÀ 116 21/03/2023 24/03/2023 Được chấp thuận
2 Thông báo của cơ quan thuế 0006979734 6200062237 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG THÀNH TRUNG 116 21/03/2023 24/03/2023 Được chấp thuận
3 Thông báo của cơ quan thuế 0009435506 6200069955 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BẢO THẮNG 116 21/03/2023 24/03/2023 Được chấp thuận
4 Thông báo của cơ quan thuế 0001131168 6200018911 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG PHÚ QUANG 116 21/03/2023 24/03/2023 Được chấp thuận
5 Thông báo của cơ quan thuế 0010133785 6200072348 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THỊNH BA VÌ 116 21/03/2023 24/03/2023 Được chấp thuận
6 Thông báo của cơ quan thuế 0001125591 6200014699 CÔNG TY TNHH AN QUÝ MƯỜNG TÈ 116 21/03/2023 24/03/2023 Được chấp thuận
7 Thông báo của cơ quan thuế 0001126946 6200008705 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MƯỜNG TÈ 116 21/03/2023 24/03/2023 Được chấp thuận
8 Thông báo của cơ quan thuế 0011784038 6200082240 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG HUY HẢI 116 21/03/2023 24/03/2023 Được chấp thuận
9 000.00.04.H35-230321-0002 Thay đổi nội dung ĐKDN 0025935764 6200118232 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TẤN TÚ 116 21/03/2023 24/03/2023 Được chấp thuận
10 000.00.04.H35-230321-0001 Thay đổi nội dung ĐKDN 0016331406 6200093732 CÔNG TY TNHH MTV BẢO GIA THỊNH VƯỢNG 116 21/03/2023 24/03/2023 Được chấp thuận
11 000.00.04.H35-230321-0003 Thông báo thay đổi 0016331406 6200093732 CÔNG TY TNHH MTV BẢO GIA THỊNH VƯỢNG 116 21/03/2023 24/03/2023 Được chấp thuận
12 000.00.04.H35-230321-0005 Thay đổi nội dung ĐKDN 0012995350 6200085107 CÔNG TY CỔ PHẦN SCI LAI CHÂU 116 21/03/2023 24/03/2023 Đã tiếp nhận
13 000.00.04.H35-230321-0004 Thay đổi nội dung ĐKDN 0019172562 6200100595 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT PHÁT 116 21/03/2023 24/03/2023 Đã tiếp nhận
14 Thông báo của cơ quan thuế 0001131818 6200033130 CÔNG TY TNHH MTV HUYỀN HÂN 116 21/03/2023 27/03/2023 Được chấp thuận