Toàn trình 2.000286.000.00.00.H35 - Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Số hồ sơ 000.20.47.H35-230413-0001
Tài khoản 045021427
Nơi tiếp nhận hồ sơ UBND xã Nậm Cuổi
Thời gian giải quyết 34 ngày làm việc - 34 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Hình thức nhận kết quả Đến cơ quan giải quyết để nhận kết quả
Tình trạng hồ sơ Hồ sơ 000.20.47.H35-230413-0001 đã trả kết quả tại UBND xã Nậm Cuổi

Người nộp hồ sơ

Họ và tên LÒ VĂN YÊU
Địa chỉ Bản Cuổi Tở 2, xã Nậm Cuổi, Huyện Sìn hồ, Tỉnh Lai Châu, Xã Nậm Cuổi, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu
Tên cơ quan tổ chức xã Nậm Cuổi
Số CMND 012063003188
Ngày cấp CMND 24/06/2021
Nơi cấp CMND Cực cảnh sát Quản lý Hành Chính về trật tự xã hội
Di động 0989089364

Thành phần hồ sơ

Tờ khai của đối tượng hoặc người giám hộ (theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP) (Bản sao công chứng)

Số bản 1
Tệp tin

Thông tin khác

Thanh toán lệ phí cho cơ quan giải quyết

Các khoản lệ phí thanh toán phải có giá trị và không bao gồm các khoản lệ phí bưu điện.

Loading...

Lệ phí thanh toán cho cơ quan giải quyết Đơn vị tính: VNĐ

Loại lệ phí Số lượng Mức lệ phí
Tổng cộng VNĐ
Số tiền đã thanh toán VNĐ
Số tiền còn lại VNĐ
Số tiền bắt buộc thanh toán VNĐ