Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan


Logo UBND thành phố Lai Châu
UBND thành phố Lai Châu
 • Điện thoại: 0213 3876460
 • Email: laichau@chinhphu.vn
 • Fax: 02133876356
 • Địa chỉ cơ quan: Tân Phong, Thị xã Lai Châu, Lai Châu
 • Website: laichau.gov.vn
Logo UBND Huyện Tam Đường
UBND Huyện Tam Đường
 • Điện thoại: 02133879088
 • Địa chỉ cơ quan: Tam Đường
Logo UBND huyện Mường Tè
UBND huyện Mường Tè
 • Điện thoại: 02133881112
 • Địa chỉ cơ quan: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè
Logo Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
 • Điện thoại: 02133876411
Logo Sở Xây dựng
Sở Xây dựng
 • Điện thoại: 02133878237
 • Địa chỉ cơ quan: Phường Tân Phong, TP. Lai Châu, T. Lai Châu
Logo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Điện thoại: 02133876501
 • Địa chỉ cơ quan: Phường Tân Phong, TP. Lai Châu, T. Lai Châu
Logo Sở Tư pháp
Sở Tư pháp
 • Điện thoại: 02133876416
 • Địa chỉ cơ quan: Phường Tân Phong, TP. Lai Châu, T. Lai Châu
Logo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
 • Điện thoại: 02133876509
 • Địa chỉ cơ quan: Phường Tân Phong, TP. Lai Châu, T. Lai Châu
Logo Sở Công Thương
Sở Công Thương
 • Điện thoại: 02133876759
Logo Sở Giao thông vận tải
Sở Giao thông vận tải
 • Điện thoại: 02133876597
 • Địa chỉ cơ quan: nhà F, Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Lai Châu
Logo Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Điện thoại: 02133876412
 • Địa chỉ cơ quan: Phường Quyết Thắng, Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Lai Châu
Logo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 • Điện thoại: 0949800759
 • Địa chỉ cơ quan: Hợp Khối Tỉnh - Phường Tân Phong - Thành Phố Lai Châu - Tinhr Lai Châu
Logo Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
 • Điện thoại: 02133791668
 • Địa chỉ cơ quan: 456 Trường Chinh, Tân Phong, Thị xã Lai Châu, Lai Châu
Logo Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
 • Điện thoại: 02133798989
 • Địa chỉ cơ quan: nhà D khu Trung tâm hành chính
Logo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Điện thoại: 02133798829
 • Địa chỉ cơ quan: Nhà D, Khối Nội Chính Tư Pháp
Logo Sở Tài Chính
Sở Tài Chính
 • Điện thoại: 02313876525
 • Địa chỉ cơ quan: Nhà B - Khu Hành chính
Logo Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Điện thoại: 02133791905
 • Địa chỉ cơ quan: Phường Tân Phong, TP. Lai Châu, T. Lai Châu
Logo Sở Y tế
Sở Y tế
 • Điện thoại: 02313876391
 • Địa chỉ cơ quan: Tổ 22 - phường Đông Phong