Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 12 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
1
 • thủ tục chưa trả kết quả
 • Sở Giao thông vận tải
 • Lò Văn Chung
 • Vào lúc 14:07:36 ngày 04/01/2024
Chi tiết
2
 • thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • nguyễn Liên Kiên
 • Vào lúc 09:00:06 ngày 10/10/2023
Chi tiết
3
 • Không nhận được lý lịch tư pháp
 • Sở Tư pháp
 • Sừng Lé Sinh
 • Vào lúc 11:06:21 ngày 21/08/2023
Chi tiết
4
 • Chế độ nghỉ phép hàng năm
 • Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
 • Nguyễn Văn Quang
 • Vào lúc 13:59:30 ngày 29/06/2023
Chi tiết
5
 • thủ tục sang tên xe ô tô
 • Sở Giao thông vận tải
 • nguyễn Liên Kiên
 • Vào lúc 09:21:17 ngày 05/05/2023
Chi tiết
6
 • Cap ly lich tu phap
 • Sở Tư pháp
 • Tan Sun May
 • Vào lúc 09:59:26 ngày 05/09/2022
Chi tiết
7
 • thủ tục đo đạc đất
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • nguyễn Liên Kiên
 • Vào lúc 10:52:07 ngày 27/07/2022
Chi tiết
8
 • Hoàn thiện hồ sơ về việc giao đất của các dự án
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Lê Quốc Khánh
 • Vào lúc 15:05:35 ngày 08/09/2021
Chi tiết
9
 • Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở
 • UBND huyện Phong Thổ
 • Lò Văn Chung
 • Vào lúc 10:50:27 ngày 16/06/2021
Chi tiết
10
 • Giấy khai sinh
 • UBND thành phố Lai Châu
 • Hàng Thị Cô
 • Vào lúc 20:35:49 ngày 01/03/2021
Chi tiết
11
 • Bồi thường cây cối hoa màu
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Lê văn tuấn
 • Vào lúc 08:00:27 ngày 02/04/2021
Chi tiết
12
 • làm lý lịch tư pháp
 • Sở Tư pháp
 • Vũ thị thoa
 • Vào lúc 17:42:51 ngày 06/07/2020
Chi tiết