Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 QĐ số 57 NN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xem thêm >>
2 609/QĐ-UBND 28/05/2021 Sở Xây dựng Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng t Xem thêm >>
3 609/QĐ-UBND 28/05/2021 Sở Xây dựng Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng Xem thêm >>
4 572/QĐ-UBND 18/05/2021 Sở Xây dựng Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ; phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành ch Xem thêm >>
5 548/QĐ-UBND 17/05/2021 Sở Giao thông - Vận tải Công bố Danh mục thủ tục hành chính; phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ Xem thêm >>
6 421/QĐ-UBND 16/04/2021 Sở Giao thông - Vận tải Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thay thế, bị thay thế; phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xem thêm >>
7 386/QĐ-UBND 07/04/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm q Xem thêm >>
8 387/QĐ-UBND 07/04/2021 Sở thông tin và truyền thông Công bố Danh mục thủ tục hành chính, Quy trình nội bộ giải quyết TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Xem thêm >>
9 386/QĐ-UBND 07/04/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm qu Xem thêm >>
10 370/QĐ-UBND 05/04/2021 Sở văn hóa thế thao - Du lịch Công bố Danh mục thủ tục hành chính, Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của S Xem thêm >>