Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 739/QĐ-UBND Sở công thương QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Xem thêm >>
2 QĐ số 57 NN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xem thêm >>
3 815/QĐ-UBND Sở kế hoạch đầu tư QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ Xem thêm >>
4 780/QĐ-UBND Sở Giao thông - Vận tải QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTH Xem thêm >>
5 681/QĐ-UBND Sở Tài chính QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Xem thêm >>
6 609/QĐ-UBND 28/05/2021 Sở Xây dựng Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng Xem thêm >>
7 609/QĐ-UBND 28/05/2021 Sở Xây dựng Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng t Xem thêm >>
8 572/QĐ-UBND 18/05/2021 Sở Xây dựng Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ; phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành ch Xem thêm >>
9 548/QĐ-UBND 17/05/2021 Sở Giao thông - Vận tải Công bố Danh mục thủ tục hành chính; phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ Xem thêm >>
10 421/QĐ-UBND 16/04/2021 Sở Giao thông - Vận tải Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thay thế, bị thay thế; phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xem thêm >>