CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản
Lĩnh vực Bán đấu giá tài sản TP
Địa chỉ tiếp nhận

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu.

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu.

- Điện thoại: 0213.3796. 888

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định):

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'.

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'.

 

Cơ quan thực hiện

Sở Tư Pháp

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu.

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính.

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Trình tự thực hiện

Người đã hoàn thành thời gian tập sự hành nghề đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và người không đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra kết quả tập sự trước thực hiện đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tại Sở Tư pháp nơi người đó có tên trong danh sách người tập sự.

 

Thời hạn giải quyết

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệPhí

2.700.000 đồng

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ

- Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.
- Báo cáo kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

Số lượng bộ hồ sơ 1 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý

- Luật Đấu giá tài sản;

 - Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định thi hành chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản;

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC  ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện

Danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.