CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thành lập Hội công chứng viên
Lĩnh vực Công chứng
Địa chỉ tiếp nhận

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu.

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu.

- Điện thoại: 0213.3796. 888

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định):

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'.

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'.

 

 

Cơ quan thực hiện

Sở Tư Pháp

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu.

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính.

 

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Trình tự thực hiện

Ban vận động thành lập Hội công chứng viên xây dựng Đề án thành lập Hội công chứng viên gửi Sở Tư pháp thẩm định;

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định Đề án, trình UBND cấp tỉnh hồ sơ đề nghị thành lập Hội công chứng viên;

UBND cấp tỉnh ra Quyết định cho phép thành lập Hội công chứng viên.

Thời hạn giải quyết


Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ


Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ

- Đề án thành lập Hội công chứng viên;
- Tờ trình Đề án;
- Báo cáo thẩm định Đề án.

Số lượng bộ hồ sơ Không quy định
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý


Nghị định 29/2015/NĐ-CP

Luật 53/2014/QH13


Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


Quyết định cho phép thành lập, văn bản từ chối cho phép thành lập Hội công chứng viên