CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Lĩnh vực Đường bộ
Địa chỉ tiếp nhận

1. Địa điểm thực hiện:  - Tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Lai Châu - Địa chỉ: Tầng 1 – Tòa nhà số 2 - Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.  2. Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ). + Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ + Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’ 3. Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Lai Châu. - Qua hệ thống bưu chính.- Qua địa chỉ đăng tải dịch vụ: http://www.qlvt.mt.gov.vn

Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông vận tải

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu, tầng 1 Toà nhà số 2 Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu - Điện thoại: 02133.796.888 hoặc gửi qua bưu điện cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến.

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:

Đơn vị kinh doanh vận tải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đến cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh đến Sở Giao thông vận tải (sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy phép).

b) Giải quyết TTHC:

- Cơ quan cấp Giấy phép tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

 - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời phê duyệt Phương án kinh doanh kèm theo. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định.

Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu;
-  Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;
- Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;
- Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ);
-  Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi).

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ.
Yêu cầu - điều kiện
Đáp ứng các điều kiện chung theo quy định tại Điều 13 và các điều kiện riêng đối với từng loại hình kinh doanh tai các Điều 15, 16, 17, 18 và 19 của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP
Căn cứ pháp lý

Thông tư 63/2014/TT-BGTVT
Nghị định 86/2014/NĐ-CP
Luật 23/2008/QH12

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định : đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải Tải về In ấn
  • Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định : đối với hộ kinh doanh vận tải Tải về In ấn

Kết quả thực hiện

Giấy phép.