CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam
Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Địa chỉ tiếp nhận

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu.

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu.

- Điện thoại: 0213.3796. 888

 

Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu, tầng 1 Toà nhà số 2 Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu - Điện thoại: 02133.796.888 hoặc gửi qua bưu điện cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến.


 


 


Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 

Thương nhân, tổ chức gửi hồ sơ đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tạiViệt Nam đến Sở Công Thương

Sở Công Thương xem xét xác nhận cho Thương nhân, tổ chức đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại Việt Nam. Trường hợp không xác nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


 

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ

Phí

Không:

Lệ Phí

Không:

Thành phần hồ sơ


+ 01 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo mẫu quy định tại Nghị định này;

+ 01 Bản sao không cần chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật


Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không 

 


 


Căn cứ pháp lý

1. Luật Thương mại 2005;

2. Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

3. Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo mẫu quy định tại Nghị định này Tải về In ấn

Kết quả thực hiện


Công văn xác nhận hoặc không xác nhận