CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Địa chỉ tiếp nhận

- Địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương - Tầng 6, Nhà E, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh. - Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần + Buổi sáng từ 7h30' đến 11h30' + Buổi chiều từ 13h30' đến 17h00'.

Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương

Cách thức thực hiện


- Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến Sở Công Thương;- Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở Sở Công Thương.- Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.laichau.gov.vn


 

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

- Thương nhân gửi hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến Sở Công Thương.


- Sở Công Thương xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật.


- Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đã tham gia chương trình trước khi được sửa đổi, bổ sung nội dung.


 

Thời hạn giải quyết


05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Phí

Không:

Lệ Phí

Không:

Thành phần hồ sơ


Đơn đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo mẫu quy định;


Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý
Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Đơn đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo mẫu quy định; Tải về In ấn

Kết quả thực hiện


Công văn xác nhận hoặc không xác nhận.