CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải
Lĩnh vực Kinh doanh khí
Địa chỉ tiếp nhận

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương - Tầng 6, Nhà E, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.

+ Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần; buổi sáng từ 7h30' đến 11h30'; buổi chiều từ 13h30' đến 17h00'.

- Qua hệ thống Bưu chính.

- Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.laichau.gov.vn

Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu, tầng 1 Toà nhà số 2 Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu - Điện thoại: 02133.796.888 hoặc gửi qua bưu điện cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến.

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.

Thời hạn của Giấy chứng nhận là 10 năm kể từ ngày cấp mới

Sở Công Thương tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải của thương nhân.

 

Thời hạn giải quyết


15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


Phí
  • Đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định


    Đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định


    Tại các khu vực khác: Mức thu phí thẩm định bằng 50% mức thu tương ứng

Lệ Phí

Nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành:

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải bao gồm:
- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP.
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.
- Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.
- Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

1. Trạm nạp phải thuộc thương nhân thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.
3. Ðáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý


Nghị định 87/2018/NĐ-CP

Thông tư 168/2016/TT-BTC


Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP. Tải về In ấn

Kết quả thực hiện


Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.