CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
Địa chỉ tiếp nhận

- Địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương - Tầng 6, Nhà E, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.

- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần

+ Buổi sáng: Từ 7h30' đến 11h30'

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00'.


Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu, tầng 1 Toà nhà số 2 Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu - Điện thoại: 02133.796.888 hoặc gửi qua bưu điện cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến.

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 

- Tổ chức, doanh nghiệp thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 10 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ lập hồ sơ đề nghị Sở Công Thương thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

- Sở Công Thương tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương ban hành Quyết định thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.


 

Thời hạn giải quyết


- 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị thu hồi;
- Giấy giới thiệu kèm theo bản sao thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Chứng minh Công an nhân dân hoặc giấy chứng minh do Quân đội nhân dân cấp của người đến liên hệ.

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

- Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp giải thể, chuyển đổi, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập;
- Chấm dứt hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
- Không bảo đảm các điều kiện về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; không đáp ứng đầy đủ hoặc không thực hiện đúng các nội dung quy định trong Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
- Giấy phép cấp không đúng thẩm quyền.

Căn cứ pháp lý


Thông tư 13/2018/TT-BCT

Nghị định 71/2018/NĐ-CP

Luật 14/2017/QH14


Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


Quyết định thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.