CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng
Lĩnh vực Y tế Dự phòng
Địa chỉ tiếp nhận

1. Địa điểm: Sở Y tế tỉnh Lai Châu, Tổ 22, P. Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

2. Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định):

+ Sáng từ 7h30 đến 11h30

+ Chiều từ 13h30 đến 17h

3. Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế.

+ Qua đường bưu chính.

+ Qua dịch vụ công trực tuyến

4. Cách thức nhận kết quả:

+ Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế.

 

+ Qua dịch vụ Bưu chính

Cơ quan thực hiện

Sở Y tế

Cách thức thực hiện

Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện


Bước 1. Trường hợp người được tiêm chủng hoặc thân nhân của người được tiêm chủng cho rằng mình hoặc thân nhân của mình thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 104/2016/NĐ-CP thì phải chuẩn bị và gửi hồ sơ cho Sở Y tế.

Bước 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn và các giấy tờ hợp lệ, nếu xác định yêu cầu thuộc trách nhiệm giải quyết của mình thì Sở Y tế phải thụ lý và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý đơn cho người bị thiệt hại hoặc thân nhân của người bị thiệt hại (sau đây gọi tắt là người bị thiệt hại). Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì Sở Y tế có văn bản hướng dẫn người bị thiệt hại bổ sung.

Bước 3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu của người bị thiệt hại, Sở Y tế phải hoàn thành việc xác định nguyên nhân gây tai biến, mức độ tổn thương và thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu đồng thời báo cáo Bộ Y tế.


Thời hạn giải quyết


15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.


Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ

- Đơn yêu cầu xác định nguyên nhân gây tai biến và mức độ tổn thương;
- Phiếu, sổ xác nhận tiêm chủng loại vắc xin có liên quan;
- Giấy ra viện, hóa đơn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, vận chuyển bệnh nhân (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);
- Giấy chứng tử (trong trường hợp bị tử vong);
- Các giấy tờ khác có liên quan chứng minh tai biến hoặc thiệt hại khác (nếu có).

Số lượng bộ hồ sơ không quy định
Yêu cầu - điều kiện

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý


Nghị định 104/2016/NĐ-CP

Luật 67/2014/QH13

Luật 03/2007/QH12


Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


Văn bản thông báo