CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế).
Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân
Địa chỉ tiếp nhận

Sở Khoa học và Công nghệ, tầng 3, nhà E – Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu.
 

Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ đối với người phụ trách an toàn cơ sở X – quang chẩn đoán y tế đến UBND tỉnh.

 • Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, UBND tỉnh kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức lệ phí đối với hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nểu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

 • Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được phí, lệ phí và hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, UBND tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn cơ sở X – quang chẩn đoán y tế. Trường hợp không cấp Chứng chỉ, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí theo quy định

  - Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu

 • Trực tuyến
 • 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí theo quy định

  - Qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Lai Châu. https://dichvucong.laichau.gov.vn

 • Dịch vụ bưu chính
 • 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí theo quy định

  - Qua dịch vụ bưu chính.

Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Lệ phí: 200.000 đ/chứng chỉ

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ Mau 1_Don CP tien hanh CVBX.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhiệm   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Giấy Giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Phiếu khám sức khỏe tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên được cấp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ   Bản chính: 1
Bản sao: 0
03 ảnh cỡ 3 cm x 4 cm trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện; tệp tin ảnh cỡ 3 cm x 4 cm trong trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

không

Căn cứ pháp lý
 • LUẬT Năng lượng nguyên tử Số: 18/2008/QH12

 • Thông tư 287/2016/TT-BTC Số: 287/2016/TT-BTC

 • Nghị định 142/2020/NĐ-CP Số: 142/2020/NĐ-CP

 • Thông tư 02/2022/TT-BKHCN Số: 02/2022/TT-BKHCN

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện
 • Chứng chỉ nhân viên bức xạ.