CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân
Địa chỉ tiếp nhận

Sở Khoa học và Công nghệ, tầng 3, nhà E – Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu.
 

Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế đến UBND tỉnh.

 •  Tổ chức, cá nhân phải đề nghị sửa đổi giấy phép trong các trường hợp sau: - Thay đổi các thông tin về tổ chức, cá nhân được ghi trong giấy phép bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax; - Giảm số lượng thiết bị bức xạ trong giấy phép do chuyển nhượng, xuất khẩu, chấm dứt sử dụng, chấm dứt vận hành hoặc bị mất; - Hiệu chỉnh lại thông tin về thiết bị bức xạ trong trường hợp phát hiện thông tin về thiết bị bức xạ trong giấy phép chưa chính xác so với thực tế; - Có nhiều giấy phép còn hiệu lực do cùng một cơ quan có thẩm quyền cấp.

 • Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, UBND tỉnh kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức phí, lệ phí (nếu có) đối với hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nểu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

 • Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được phí, lệ phí (nếu có) và hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, UBND tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chấn đoán trong y tế). Trường hợp không cấp sửa đổi giấy phép, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phí, lệ phí (nếu có) và hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

  - Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu

 • Trực tuyến
 • 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phí, lệ phí (nếu có) và hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

  Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: http://dichvucong.lai chau.gov.vn

 • Dịch vụ bưu chính
 • 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phí, lệ phí (nếu có) và hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

  - Qua dịch vụ bưu chính.

Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị sửa đổi Giấy phép tiến hành công việc bức xạ Mau 7_Don sua doi, bo sung GP.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản gốc giấy phép   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Các văn bản xác nhận thông tin sửa đổi cho các trường hợp thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao hợp đồng chuyển nhượng đối với trường hợp giảm số lượng thiết bị bức xạ do chuyển nhượng   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Các văn bản chứng minh các thông tin về thiết bị bức xạ trong giấy phép đã cấp khác với thông tin về thiết bị bức xạ trên thực tế và cần hiệu đính   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý
 • LUẬT Năng lượng nguyên tử Số: 18/2008/QH12

 • Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử Số: 287/2016/TT-BTC

 • Nghị định 142/2020/NĐ-CP Số: 142/2020/NĐ-CP

 • Thông tư 02/2022/TT-BKHCN Số: 02/2022/TT-BKHCN

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Đơn đề nghị sửa đổi Giấy phép tiến hành công việc bức xạ Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sửa đổi).