CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân
Địa chỉ tiếp nhận

Sở Khoa học và Công nghệ, tầng 3, nhà E – Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu.
 

Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X - quang chấn đoán trong y tế đến UBND tỉnh.

 • Bước 3: Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được phí, lệ phí và hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, UBND tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chấn đoán trong y tế). Trường hợp không cấp gia hạn giấy phép, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 • Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, UBND tỉnh kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức phí đối với hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nểu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phí, lệ phí và hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

  - Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu;

 • Trực tuyến
 • 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phí, lệ phí và hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

  - Qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Lai Châu. https://dichvucong.laichau.gov.vn.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phí, lệ phí và hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

  - Qua dịch vụ bưu chính.

Phí

1. Đối với nộp hồ sơ trực tiếp, áp dụng thu phí như sau: 

Thiết bị X-quang chụp răng: 1.500.000
Thiết bị X-quang chụp vú: 1.500.000
Thiết bị X-quang di động: 1.500.000
Thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường: 2.250.000
Thiết bị đo mật độ xương: 2.250.000
Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình: 3.750.000
Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner): 6.000.000
Hệ thiết bị PET/CT: 12.000.000

2. Đối với nộp hồ sơ trực tuyến từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025 áp dụng thu phí như sau:

Thiết bị X-quang chụp răng: 1.350.000
Thiết bị X-quang chụp vú: 1.350.000
Thiết bị X-quang di động: 1.350.000
Thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường: 2.025.000
Thiết bị đo mật độ xương: 2.025.000
Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình: 3.375.000
Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner): 5.400.000
Hệ thiết bị PET/CT: 10.800.000

 

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ Mau 6_Don gia han GP.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao giấy phép đã được cấp và sắp hết hạn   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Kết quả đo liều kế cá nhân trong thời gian hiệu lực của giấy phép đề nghị gia hạn   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao kết quả kiểm xạ   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ (nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gần nhất) Mau 01_KB nhan vien BX.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ (nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gần nhất) Mau 05_PL5_BC su dung X quang y te.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Tổ chức, cá nhân muốn gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ phải gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi giấy phép hết hạn ít nhất 45 ngày đối với giấy phép có thời hạn trên 12 tháng.

Căn cứ pháp lý
 • LUẬT Năng lượng nguyên tử Số: 18/2008/QH12

 • Thông tư 287/2016/TT-BTC Số: 287/2016/TT-BTC

 • Nghị định 142/2020/NĐ-CP Số: 142/2020/NĐ-CP

 • Thông tư 02/2022/TT-BKHCN Số: 02/2022/TT-BKHCN

 • Thông tư số 63/TT-BTC

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ Tải về In ấn
 • Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ (nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gần nhất) Tải về In ấn
 • Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ (nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gần nhất) Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (gia hạn).