CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.
Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân
Địa chỉ tiếp nhận

Sở Khoa học và Công nghệ (nếu nộp trực tiếp)

Địa chỉ: Tầng 3 – Nhà E - Khu Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu - Đại lộ Lê Lợi - phường Tân Phong – thành phố Lai Châu - tỉnh Lai Châu. Số điện thoại 0213.876411

Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân có thiết bị X – quang chẩn đoán trong y tế nộp phiếu khai báo đến cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND tỉnh nơi thiết bị được sử dụng. Riêng đối với thiết bị X – quang chẩn đoán trong y tế sử dụng di động trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên thì khai báo với cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND tỉnh nơi tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý thiết bị đặt trụ sở chính. Việc khai báo phải được thực hiện trong 07 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức, cá nhân có thiết bị bức xạ.

 • Bước 2: UBND tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ - Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung thông tin phiếu khai báo (nếu có); - Cấp Giấy xác nhận khai báo (không cấp Giấy xác nhận khai báo trong trường hợp Phiếu khai báo là thành phần của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ).

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khai báo

  - Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu

 • Trực tuyến
 • 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khai báo

  - Qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Lai Châu. https://dichvucong.laichau.gov.vn.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khai báo

  - Qua dịch vụ bưu chính.

Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Mau 07_KB thiet bi x quang.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý
 • LUẬT Năng lượng nguyên tử Số: 18/2008/QH12

 • Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử Số: 287/2016/TT-BTC

 • Nghị định 142/2020/NĐ-CP Số: 142/2020/NĐ-CP

 • Thông tư 02/2022/TT-BKHCN Số: 02/2022/TT-BKHCN

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện
 • Giấy xác nhận khai báo