CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia
Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Địa chỉ tiếp nhận

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,  Đường Tôn Thất Tùng, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu.
 

 

Cơ quan thực hiện

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Lai Châu

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và nộp hồ sơ tham dự tại Hội đồng sơ tuyển cấp địa phương nơi tổ chức, doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

 • Bước 2: Xử lý hồ sơ - Hội đồng sơ tuyển phải đánh giá tổ chức, doanh nghiệp tham dự Giải thưởng quốc gia theo hai bước: đánh giá hồ sơ và đánh giá tại tổ chức, doanh nghiệp. - Căn cứ vào kết quả đánh giá, hội đồng sơ tuyển lập và đề xuất với Hội đồng quốc gia danh sách các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia và tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

 • Bước 3: Trả kết quả Thông báo bằng văn bản kết quả đánh giá và các thông tin phản hồi khác cho tổ chức, doanh nghiệp sau khi có kết quả đánh giá của hội đồng sơ tuyển.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp

 • Hàng năm

 • Trực tuyến

 • Hàng năm

 • Dịch vụ bưu chính

 • Hàng năm

Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia theo quy định tại Mẫu số 19 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP Mẫu 19.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của Giải thưởng chất lượng quốc gia   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp)   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm hoặc báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp)   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp)   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất (nếu có)   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ và 01 đĩa CD
Yêu cầu - điều kiện

-1. Tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam trong thời gian ít nhất 36 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia. 2. Tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia không hạn chế số lần và thời gian tham dự của tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia. 3. Tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng chất lượng quốc gia sau hai năm kể từ năm được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải Vàng chất lượng quốc gia được tiếp tục tham dự lại Giải thưởng chất lượng quốc gia.

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 74/2018/NĐ-CP Số: 74/2018/NĐ-CP

 • nghị định 132/2008/NĐ-CP Số: 132/2008/NĐ-CP

 • Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa Số: Luật số 05/2007/QH12

 • Thông tư 27/2019/TT-BKHCN Số: 27/2019/TT-BKHCN

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Đơn đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia theo quy định tại Mẫu số 19 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Quyết định trao giải của Thủ tướng Chính phủ bao gồm: + Giải Vàng Chất lượng Quốc gia. + Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: - Cúp Giải thưởng Chất lượng Quốc gia - Giấy chứng nhận của Bộ KH&CN.