CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thẩm định các phương án giá
Lĩnh vực Quản lý giá
Địa chỉ tiếp nhận

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu, tầng 1 Toà nhà số 2 Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu - Điện thoại: 02133.796.888 hoặc gửi qua bưu điện cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

 

Cơ quan thực hiện

Sở Tài chính

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu, tầng 1 Toà nhà số 2 Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu - Điện thoại: 02133.796.888 hoặc gửi qua bưu điện cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

 


Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện


Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ.

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu, tầng 1 Toà nhà số 2 Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu - Điện thoại: 02133.796.888 hoặc gửi qua bưu điện cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

 

- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ và giấy hẹn trả kết quả giao cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức có trách nhiệm hướng dẫn một lần đầy đủ thông tin để người nộp hồ sơ bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả.

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu, tầng 1 Toà nhà số 2 Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu - Điện thoại: 02133.796.888 hoặc gửi qua bưu điện cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

 

 


Thời hạn giải quyết


Không có văn bản quy định cụ thể


Phí

Không 

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ


Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Công văn đề nghị định giá, điều chỉnh giá

- Phương án giá

- Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan, đính kèm bản sao ý kiến của các cơ quan theo quy định (nếu có).

- Văn bản thẩm định phương án giá của các cơ quan có chức năng thẩm định theo quy định.

- Các tài liều khác có liên quan


Số lượng bộ hồ sơ 01 (bộ) Bản chính hoăc 01 bộ bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền
Yêu cầu - điều kiện


Không


Căn cứ pháp lý


Quyết định 28/2014/QĐ-UBND

Thông tư 56/2014/TT-BTC

Thông tư 25/2014/TT-BTC

Thông tư liên tịch 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT

Nghị định 177/2013/NĐ-CP

Nghị định 109/2013/NĐ-CP

Luật 11/2012/QH13


Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện


Văn bản thẩm định của Sở Tài chính