CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
Lĩnh vực Báo chí
Địa chỉ tiếp nhận

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Lai Châu

- Địa chỉ: Tầng 1 - Tòa nhà số 2 - Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

- Điện thoại: 02133.796.888

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả

 Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tế, ngày nghỉ theo quy định).

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 30' đến 11 giờ 30'

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30' đến 17 giờ 00'

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Lai Châu;

- Qua dịch vụ bưu chính;

- Nộp trực tuyến toàn trình qua Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.laichau. gov.vn

 

Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

- Cơ quan, tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhu cầu xuất bản bản tin lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin gửi trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc qua môi trường điện tử đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền.

- Trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản bản tin; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do

Thời hạn giải quyết

12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí

Không quy định

Lệ Phí

Không quy định

Thành phần hồ sơ

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin Mẫu số 10.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Mẫu trình bày tên gọi bản tin có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài)   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 1 bộ
Yêu cầu - điều kiện

- Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin; - Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin; - Xác định rõ tên bản tin, mục đích xuất bản và nội dung thông tin, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành, ngôn ngữ thể hiện, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in; - Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.

Căn cứ pháp lý

- Luật Báo chí số103/2016/QH13 ngày  05 tháng 4 năm 2016;

 - Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT ngày 24/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin  và Truyền thông quy định chi tiết và  hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện  tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

- Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện
  • Giấy phép xuất bản bản tin