CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ hoạt động có thời hạn (Cấp tỉnh)
Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
Địa chỉ tiếp nhận

1. Địa điểm, cách thức tiếp nhận và trả kết quả

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu.

- Qua Bưu điện theo địa chỉ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu, tầng 1, Toà nhà số 2, Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

2. Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’

Cơ quan thực hiện

Sở Nội Vụ

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu, tầng 1 Toà nhà số 2 Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu - Điện thoại: 02133.796.888 hoặc gửi qua bưu điện cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến.

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Trong thời hạn quỹ bị tạm đình chỉ hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu quỹ khắc phục được sai phạm, Hội đồng quản lý quỹ gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Nội vụ) đề nghị được hoạt động trở lại.

- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.

- Bước 3: Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; tổng hợp các ý kiến góp ý đề nghị bổ sung thêm hồ sơ theo ý kiến góp ý (nếu có).

- Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép quỹ hoạt động trở lại. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết


15 ngày làm việc kể từ ngày UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) nhận hồ sơ đủ và hợp pháp


Phí

Không

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ


Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cho quỹ hoạt động trở lại (theo mẫu);

- Báo cáo của Hội đồng quản lý quỹ và các tài liệu chứng minh quỹ đã khắc phục sai phạm.


Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện


a) Quỹ tạm đình chỉ hoạt động từ 03 đến 06 tháng khi vi phạm một trong những quy định sau:- Hoạt động sai mục đích, không đúng điều lệ của quỹ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;- Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý tài sản, tài chính;- Sử dụng sai các khoản tài trợ có mục đích của các tổ chức, cá nhân tài trợ cho quỹ;- Tổ chức vận động tài trợ không đúng với mục đích được quy định trong điều lệ;- Không hoạt động liên tục trong thời hạn 06 tháng;- Không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động và báo cao tài chính hàng năm và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản đông đốc nhưng quá thời hạn 30 ngày việc kể từ khi nhận được văn bản đôn đốc quỹ vẫn không khắc phục.- Không báo cáo việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thành viên Hội đồng quản lý, Giám đốc quỹ.b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận sai phạm tại quỹ cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, quỹ có thể bị xử phạt hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại và những người có trách nhiệm quản lý quỹ bị xử lý theo quy định của pháp luật.c) Hết thời hạn tạm đình chỉ mà quỹ không khắc phục được vi phạm, thời hạn đình chỉ hoạt động kéo dài thêm 01 tháng, quá thời hạn kéo dài thêm mà quỹ vẫn không khắc phục được sai phạm, cơ quan có thẩm quyền quyết định giải thể quỹ.d) Cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ quyết định xử phạt hành chính; chuyển hồ sơ và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ quyết định xử phạt hành chính; chuyển hồ sơ và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.


Căn cứ pháp lý


Quyết định 27/2015/QĐ-UBND

Thông tư 02/2013/TT-BNV

Nghị định 30/2012/NĐ-CP


Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


Quyết định cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động.