CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Địa chỉ tiếp nhận

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu, tầng 1 Toà nhà số 2 Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu - Điện thoại: 02133.796.888 hoặc gửi qua bưu điện cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

 

Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Lai Châu

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • 1. Tổ chức có nhu cầu lập hồ sơ gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi lắp đặt thiết bị thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. 2. Trong thời hạn 8 (tám) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xét cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Trường hợp không cấp đăng ký, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 8 Ngày làm việc

  Nộp trực tiếp cho Sở Thông tin và Truyền thông sở tại. 08 (tám) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 • Trực tuyến
 • 8 Ngày làm việc

  Nộp trực tiếp cho Sở Thông tin và Truyền thông sở tại. 08 (tám) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 8 Ngày làm việc

  Nộp trực tiếp cho Sở Thông tin và Truyền thông sở tại. 08 (tám) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh được quy định như sau:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đối với trường hợp thay đổi địa điểm lắp đặt, cần có bản sao có chứng thực văn bản chứng minh quyền sở hữu, thuê, mượn địa điểm mới.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ (bản chính)
Yêu cầu - điều kiện

.

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 06/2016/NĐ-CP Số: 06/2016/NĐ-CP

 • Thông tư 19/2016/TT-BTTTT Số: 19/2016/TT-BTTTT

 • Nghị định 71/2022/NĐ-CP Số: 71/2022/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh