CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
Lĩnh vực Báo chí
Địa chỉ tiếp nhận

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu, tầng 1 Toà nhà số 2 Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu - Điện thoại: 02133.796.888 hoặc gửi qua bưu điện cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

 

Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Cách thức thực hiện

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Lai Châu.
- Địa chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu hợp khối các đơn vị
sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông Phong, thành phố
Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
- Điện thoại: 
02133.796.888
2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 
Vào các ngày
làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định)
- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’;
- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả:
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh Lai Châu;
- Qua hệ thống bưu chính công ích;
- Qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ:
http://dichvucong.laichau.gov.vn/.

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 

Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

Cơ quan, tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhu cầu thay đổi một trong các nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cho phép thay đổi gửi trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc qua môi trường điện tử đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền có trách nhiệm xem xét giải quyết việc chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết


15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.


Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Văn bản đề nghị thay đổi của cơ quan, tổ chức

Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin đối với trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin

Mẫu trình bày tên gọi bản tin có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép và bản dịch tiếng Việt được công chứng đối với trường hợp thay đổi tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài

Số lượng bộ hồ sơ 01 (bộ)
Yêu cầu - điều kiện

KHÔNG

Căn cứ pháp lý
- Luật Báo chí số
103/2016/QH13 ngày 05
tháng 4 năm 2016;
- Thông tư số 41/2020/TT
BTTTT ngày 24/12/2020 của
Bộ trưởng Bộ Thông tin và
Truyền thông quy định chi
tiết và hướng dẫn việc cấp
giấy phép hoạt động báo in,
tạp chí in và báo điện tử, tạp
chí điện tử, xuất bản thêm ấn
phẩm, thực hiện hai loại hình
báo chí, mở chuyên trang của
báo điện tử và tạp chí điện tử,
xuất bản phụ trương, xuất bản
bản tin, xuất bản đặc san.


- Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016;

- Thông tư số 41/2020/TT BTTTT ngày 24/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử,xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


Văn bản chấp thuận.