CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế
Lĩnh vực Lữ hành
Địa chỉ tiếp nhận

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch, tầng 5, nhà D - Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu.

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định).

Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Cơ quan thực hiện

Sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu, tầng 1 Toà nhà số 2 Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

 - Điện thoại: 02133.796.888 hoặc gửi qua bưu điện cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến.

 

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Trình tự thực hiện


- Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố kế hoạch tổ chức các khóa cập nhật kiến thức và cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế.


- Căn cứ Kế hoạch tổ chức các khóa cập nhật kiến thức do Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố, hướng dẫn viên gửi đăng ký đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc khóa cập nhật kiến thức, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
Thời hạn giải quyết


10 ngày, kể từ ngày kết thúc khóa cập nhật kiến thức.
Phí

không

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ

Đăng ký tham dự khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch (Mẫu số 13 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017);

Số lượng bộ hồ sơ 01 (bộ).
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý


09/2017/QH14

Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL


Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Đăng ký tham dự khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch (Mẫu số 13 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017); Tải về In ấn

Kết quả thực hiện


Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế.