CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Lĩnh vực Du lịch
Địa chỉ tiếp nhận
- Nộp trực tiếp và nhận kết
quả tại Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh Lai
Châu.
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2
Khu hợp khối các đơn vị sự
nghiệp, phường Đông Phong,
thành phố Lai Châu, tỉnh Lai
Châu.


 

Cơ quan thực hiện

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - tỉnh Lai Châu

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • - Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa nộp hồ sơ đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở;

 • - Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 • Trực tuyến
 • 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: http://dichvucong.lai chau.gov.vn.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính

Phí

Phí:   (1.500.000 Đồng/giấy phép)

Lệ Phí

 Chưa quy định

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017); Don de nghi cap giay kinh doanh lu hanh noi dia.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; hoặc bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải và bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa. Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.   Bản chính: 0
Bản sao: 1

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 (bộ).
Yêu cầu - điều kiện

(1) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; (2) Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam: 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng; (3) Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa. - Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức danh sau: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành. - Chuyên ngành về lữ hành bao gồm một trong các chuyên ngành sau: + Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; + Quản trị lữ hành; + Điều hành tour du lịch; + Marketing du lịch; + Du lịch; + Du lịch lữ hành; + Quản lý và kinh doanh du lịch.

Căn cứ pháp lý
 • Du lịch Số: 09/2017/QH1409/2017/QH14

 • Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL Số: 06/2017/TT-BVHTTDL

 • Nghị định 168/2017/NĐ-CP Số: 168/2017/NĐ-CP

 • Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL Số: 13/2019/TT-BVHTTDL

 • Thông tư 33/2018/TT-BTC Số: 33/2018/TT-BTC

 • QUY ĐỊNH MỨC THU MỘT SỐ KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ NHẰM HỖ TRỢ, THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO ĐỐI TƯỢNG CHỊU ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19 Số: 120/2021/TT-BTC

 • Nghị định 94/2021/NĐ-CP Số: 94/2021/NĐ-CP

 • Mức thu theo Thông tư số 44/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính (áp dụng từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023)

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017); Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.