CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Xác nhận chuyên gia (cấp tỉnh)
Lĩnh vực Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
Địa chỉ tiếp nhận

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Lai Châu

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Chuyên gia người nước ngoài cung cấp thông tin cần thiết cho Chủ dự án.

 • Bước 2: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi hợp đồng chuyên gia có hiệu lực, Chủ dự án gửi Cơ quan chủ quản công văn đề nghị xác nhận chuyên gia kèm theo hồ sơ theo quy định.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 15 Ngày làm việc

  Cơ quan chủ quản xác nhận chuyên gia theo đúng mẫu quy định trong vòng 15 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 15 Ngày làm việc

  Cơ quan chủ quản xác nhận chuyên gia theo đúng mẫu quy định trong vòng 15 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí

Không quy định

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Bản cam kết không mang quốc tịch Việt Nam của chuyên gia. Mẫu số 1_ TT 12.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản gốc hoặc bản sao (có chứng thực) các tài liệu sau: (i) Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu dịch vụ tư vấn (cá nhân hoặc nhóm chuyên gia); (ii) Tài liệu đấu thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bao gồm phần danh sách tư vấn).   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản sao hộ chiếu (có chứng thực) của chuyên gia và các thành viên trong gia đình chuyên gia, trong đó có trang thị thực nhập cảnh Việt Nam (nếu có) và trang đóng dấu xuất nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản sao hợp đồng tư vấn của chuyên gia (cá nhân hoặc Nhóm chuyên gia) ký với nhà thầu, cơ quan có thẩm quyền Bên Việt Nam hoặc Bên nước ngoài.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Văn bản chấp thuận của Bên Việt Nam và Bên nước ngoài trong trường hợp có sự thay đổi và bổ sung so với danh sách chuyên gia, tư vấn trong tài liệu đấu thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 1 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không có

Căn cứ pháp lý
 • Quyết định 119/2009/QĐ-TTg Số: 119/2009/QĐ-TTg

 • Thông tư liên tịch 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC Số: 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện
 • Văn bản xác nhận của cơ quan chủ quản các chương trình, dự án ODA