CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục thông báo về việc chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư (cấp tỉnh)
Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cách thức thực hiện

 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Lai Châu

- Qua Hệ thống Bưu chính công ích.


Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện


- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn tất giao dịch, công ty thực hiện quản lý quỹ thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính về việc chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư.Thông báo việc chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định các mẫu văn bản sử dụng trong thông báo thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.
Thời hạn giải quyết


Chưa quy định


Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ


a) Thông báo về việc chuyển nhượng Phần vốn góp của các nhà đầu tư theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định các mẫu văn bản sử dụng trong thông báo thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trong đó nêu rõ thông tin về các bên giao dịch, tỷ lệ sở hữu của các bên (trước và sau khi giao dịch), giá trị giao dịch;b) Bản sao hợp đồng chuyển nhượng của các nhà đầu tư có xác nhận của công ty thực hiện quản lý quỹ.


Số lượng bộ hồ sơ Chưa quy định
Yêu cầu - điều kiện


Số lượng nhà đầu tư của quỹ sau khi chuyển nhượng không quá 30 người.


Căn cứ pháp lý


Nghị định 38/2018/NĐ-CP

Luật 04/2017/QH14


Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • a) Thông báo về việc chuyển nhượng Phần vốn góp của các nhà đầu tư theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định các mẫu văn bản sử dụng trong thông báo thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trong đó nêu rõ thông tin về các bên giao dịch, tỷ lệ sở hữu của các bên (trước và sau khi giao dịch), giá trị giao dịch; Tải về In ấn

Kết quả thực hiện


Hồ sơ thông tin về việc chuyển nhượng Phần vốn góp của nhà đầu tư quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được cập nhật và công khai trên trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.